000000111110001100000011111110000000000000000111111111111101110000000113111
000000011111000000011111000000011111111000000011110000000111111000000011000
000000000001111100001111100000000000000001111111110000111111000111111111000
111111000001111100000011110101101001111000011111000011100000000000111111110
000000111110001100000011111110000000000000000111111111111101110000000111111
000000011111000000011111000000011111111000000011110000000111111000000011100
000000000001111100001111100000000000000001111111110000111111000111111111000Civil

Donacions i successions.
Jubilació.
Invalidesa.
Matrimoni.
Dret de família.
Liquidació d’impostos de transmissions patrimonials i de successions.


Mercantil

Intermediació en la compravenda d’edificis, locals, plantes
industrials i pisos.
Verificació de càrregues de finques.
Comprovació de dades al Registre de la Propietat.
Marques i patents.
Societats.
Subvencions davant les autoritats competents.

Gestió de l’automòbil i vehicle de transport

Matriculació.
Tramitació de la targeta de transport.
Traspassos.
Renovació del permís de conduir.

Tornar