000000111110001100000011111110000000000000000111111111111101110000000113111
000000011111000000011111000000011111111000000011110000000111111000000011000
000000000001111100001111100000000000000001111111110000111111000111111111000
111111000001111100000011110101101001111000011111000011100000000000111111110
000000111110001100000011111110000000000000000111111111111101110000000111111
000000011111000000011111000000011111111000000011110000000111111000000011100
000000000001111100001111100000000000000001111111110000111111000111111111000


Altes, baixes i modificació de treballadors instantànies davant
de la Seguretat Social, a través de la xarxa.
Assessorament i gestió de contractes laborals.
Auditories laborals.
Confecció de nòmines.
Confecció de TC.
Convenis.
Enquadrament de treballadors dins dels diferents règims.
Prevenció de riscos laborals.
Tramitació d’IT i accidents davant l’INSS i mútues d’accidents
de treball.
Valoració de resultats (mitjançant l’anàlisi de nòmines i resums
estadístics).
Conciliacions per acomiadament.
Conflictes laborals davant del Jutjat Social.
Expedients de regulació d’ocupació .
Inspeccions de treball davant de l’autoritat legal.

Tornar